Styret


Styret i Holmestrand Sykkelklubb, fra 1.3.2017:

Leder - Johnny Kalberg - lederhsk@outlook.com, 95885344

Nestleder - Kåre Enerhaugen

Kasserer - Heidi Gretteberg

Leder Landveigruppa - Trond Gunleiksrud

Leder Terrenggruppa - Pål Borge Nøklegård

Leder Barn- og Ungdomsgruppa - Christian Svebakk-Johansen

Holmestrand Sykkelklubb | Postboks 41, 3080 Holmestrand - Norge