Vedtekter for Holmestrand Sykkelklubb!

--------------------------------------------------------------------

Vedtektene kan leses her.

Holmestrand Sykkelklubb | Postboks 41, 3080 Holmestrand - Norge