Trening

Gjennom våren og sommeren, fra ca. 1 April til 1 September gjennomføres det trening på faste dager og tidspunkt i regi av klubben.

Oppmøte er på Brekke Sanitær på Gullhaug.

Treningen gjennomføres på tirsdager, torsdager og søndager.

Høst og vinter er det mange som benytter seg av våre treningspartnere.


TRENING:

Det deles inn i grupper. Det vil være et  nivåskille på gruppene, slik at hver og en får utbytte av treningen. Klubben gir et treningstilbud for våre syklister. Følg med på hjemmesidene og facebookgruppa.

 

Holmestrand Sykkelklubb | Postboks 41, 3080 Holmestrand - Norge